Postanna ar fáil!

 

 

 

sa nGaeltacht
sa nGalltacht

 

 

Foinse mhaith eile le haghaigh postanna sa nGaeltacht is ea í Camchuairt, clár ó Raidió na Gaeltachta a chraobhscaoileann na fógraí áitiúla ó na Gaeltachtaí go léir.
Bíonn ceol ar siúl idir na fógraí ó na ceantair éagsúla; mar sin, ná smaoinigh gur an clár mícheart atá agat má chloiseann tú ceol nuair a chasann tú air an raidió!